O středisku

Středisko výchovné péče HELP ME je zřízeno občanským sdružením HELP ME. SVP HELP ME je určeno dětem a mládeži s výchovnými problémy, s výukovými problémy, dětem a mládeži experimentující s drogou, rodičům i všem, kteří přicházejí do styku s výchovnými problémy u dětí a mládeže.

 

Charakteristika střediska, jeho struktura a provoz

Středisko výchovné péče pro děti a mládež HELP ME (dále jen středisko) je nestátní nezisková organizace zřízená Občanským sdružením HELP ME (zákon 83/90 Sb., stanovy Občanského sdružení HELP ME), nyní zapsaný spolek dle legislativy. Spolek s názvem Středisko výchovné péče HELP ME z.s. je zapsán v spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L vložce číslo 5460.

Vzhledem k tomu, že středisko je zařazeno do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR, organizační řád střediska vychází z platných zákonů a předpisů s nimi souvisejících platných pro školy a školská zařízení v působnosti MŠMT ČR (zákon 29/84, 138/95, 564/90, 190/93 256/94 Sb., vyhlášky MŠMT ČR 399/91, 353/91, 48/93 Sb. a pokyn náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci středisek výchovné péče pro děti a mládež ze dne 13. 2. 1998 s účinností od 1. 3. 1998 ve znění pozdějších předpisů).

Středisko je řízeno ředitelem Vladislavem Vaňákem, pověřeným předsedou spolku Středisko výchovné péče Help me s.z. V nepřítomnosti ředitele ho zastupuje Lenka Malíková.

 

 

O našich sponzorech

Poděkování našim sponzorům:

Děkujeme tímto panu Radimu Martínkovi za poskytnutí finančních darů ve prospěch našeho běžného účtu č. 2029072349/0800 k datu 14.9.2014 v celkové částce 15 000,00 Kč. Finanční dar byl použit v souladu s darovací smlouvou na úhradu poskytovaných služeb našim klientům. Velmi si vážíme přístupu k našemu zařízení pana Martínka a ještě jednou děkujeme.

Děkujeme a velmi si vážíme přístupu k našemu zařízení pana Mgr. Michaela Mládka, který nám poukázal na běžný účet koncem roku 2014 částku 70 000,00 Kč na úhradu výdajů souvisejících s provozováním Střediska výchovné péče HELP ME. Pan Mgr. Michael Mládek nám poskytl finanční dar opakovaně.

Poděkování patří opakovaně taktéž nadačnímu fondu ZERAFA, jehož zástupci nám koncem roku poukázali na náš účet částku 1 620,00 Kč, která byla výtěžkem sbírky. Vážíme si takového přístupu, neboť ZERAFA n.f. našemu zařízení poskytuje, taktéž opakovaně, jak dary finanční, tak se podílí aktivně i na různých volnočasových činnostech s našimi klienty.

Chtěli bychom poděkovat jménem našich klientů panu MVDr. Oldřichu Olbertovi za věcné dary ze své domácnosti po svých již odrostlých dětech. Jedná se o různé společenské hry, hračky, knihy, DVD, sportovní potřeby a další v celkové hodnotě 12 000,00 Kč. Panu MVDr. Oldřichu Olbertovi děkujeme, že sám projevil zájem o činnost našeho zařízení poté, kdy k nám chodil pro obědy.

K našim pravidelným dárcům patří dodavatelská společnost Gastro Alda s.r.o. prostřednictvím jejich zástupců jsme v roce 2014 dostali drobné dárky formou „sladkých balíčků“ pro naše klienty ke Dni dětí nebo „na Mikuláše“. Současně jsme v roce 2014 obdrželi darem NOTEBOOK značky DELL v hodnotě 4 500,00 Kč, který slouží pro školní výuku klientů. Děkujeme společnosti Gastro Alda s.r.o. a velmi si jejího přístupu vážíme.

AKTUALITY

Jídelní lístek

přidáno: 13.06.2024

Jídelní lístek