Kuchyně

Školní jídelna při SVP HELP ME

Vítáme  Vás na stránkách Školní jídelny při SVP HELP ME

Školní jídelna zajišťuje především stravování dětem – klientům (dále jen klientům) SVP HELP ME, kteří jsou na internátním pobytu, dále vaříme pro zaměstnance, externí spolupracovníky, akce spojené s činností SVP, návštěvy a jiné.

Školní jídelna se řídí platnou legislativou MŠMT ČR v souladu se školským zákonem č.561/2004 Sb. § 122, odst.4 a dále vyhláškou č.107/2005 o školním stravování včetně výživových norem.

Celodenní stravné na klienta při internátním pobytu

snídaně 25,00 Kč
přesnídávka 15,00 Kč
oběd 35,00 Kč
odpolední svačina 15,00 Kč
večeře 25,00 Kč
II. večeře 15,00 Kč
CELODENNÍ STRAVA CELKEM 130,00 Kč

Provozní řád školní kuchyně upravuje vnitřní předpis vydaný ředitelem SVP (k nahlédnutí ve školní jídelně).

Forma úhrady stravného za klienta jeho zákonnými zástupci (rodiči) je hotově při nástupu na internát za celý pobyt, případně na účet SVP HELP ME číslo: 2029072349/0800.

V případě předčasného ukončení pobytu klienta ze strany SVP či jiných důvodů, je přeplatek zákonným zástupcům vrácen.

 

Doplňková činnost Střediska výchovné péče HELP ME, z.s. – vaření obědů pro cizí strávníky

 

Středisko výchovné péče HELP ME (dále jen SVP HELP ME) provozuje doplňkovou činnost již několik let v rámci využití provozní kapacity školní kuchyně a zaměstnanců kuchyně.

Doplňková činnost spočívá ve vaření obědů pro cizí strávníky – občany z Brna-Vinohrad. Zájem ze strany občanů je velký, v poslední době přesahoval naše možnosti.

V souvislosti s nařízeními vlády ČR, (COVID-19), jsme byli nuceni na delší dobu přerušit vaření obědů pro veřejnost.

S účinností od 20.května 2021 jsme již zahájili nabídku odběru obědů do jídlonosičů pro cizí strávníky v souladu s platnými hygienickými opatřeními pro COVID-19.

 

Pro nové odběratele uvádíme, že cena oběda je 85,-Kč

 

Nabízíme kvalitní čerstvé jídlo domácího charakteru – bez používání polotovarů.

Polévka, hlavní chod, příloha salát, ovoce nebo kompot min. 3x týdně.

Vaříme i v sobotu a neděli, jídlo je nutné objednat nejméně 1 den dopředu u vedoucí školní jídelny 

 

 

paní Moniky Chábek na tel. čísle 544216178, mobil 739632885

 

 
 
 
 
 
 

AKTUALITY

Jídelní lístek

přidáno: 13.06.2024

Jídelní lístek