Kuchyně

Školní jídelna při SVP HELP ME

Vítáme  Vás na stránkách Školní jídelny při SVP HELP ME

Školní jídelna zajišťuje především stravování dětem – klientům (dále jen klientům) SVP HELP ME, kteří jsou na internátním pobytu, dále vaříme pro zaměstnance, externí spolupracovníky, akce spojené s činností SVP, návštěvy a jiné.

Školní jídelna se řídí platnou legislativou MŠMT ČR v souladu se školským zákonem č.561/2004 Sb. § 122, odst.4 a dále vyhláškou č.107/2005 o školním stravování včetně výživových norem.

Celodenní stravné na klienta při internátním pobytu

snídaně 25,00 Kč
přesnídávka 15,00 Kč
oběd 25,00 Kč
odpolední svačina 15,00 Kč
večeře 25,00 Kč
II. večeře 15,00 Kč
CELODENNÍ STRAVA CELKEM 120,00 Kč

Provozní řád školní kuchyně upravuje vnitřní předpis vydaný ředitelem SVP (k nahlédnutí ve školní jídelně).

Forma úhrady stravného za klienta jeho zákonnými zástupci (rodiči) je hotově při nástupu na internát za celý pobyt, případně na účet SVP HELP ME číslo: 2029072349/0800.

V případě předčasného ukončení pobytu klienta ze strany SVP či jiných důvodů, je přeplatek zákonným zástupcům vrácen.

 

Nabídka odběru obědů pro veřejnost – občany

Rádi bychom touto formou oslovili taktéž občany v nejbližším okolí z Brna - Vinohrad a blízkého okolí, kteří jsou ochotni si oběd odebírat do jídlonosičů.

S platností od 1.1.2019 je stanovena cena oběda pro veřejnost – občany 70,00 Kč.


Odběr obědů nabízíme taktéž o sobotách a nedělích.

Nabízíme jídlo kvalitní, domácího charakteru. Polévka, hlavní jídlo, dezert nebo salát minimálně 3x týdně.

Velmi oceníme, v případě Vašeho zájmu, Vaše názory a hodnocení kvality zakoupeného jídla.

 

Jídelní lístek je možno vyzvednout ve SVP HELP ME u vedoucí školní jídelny paní Renaty Musilové, případně nás kontaktujte na telefonním čísle 544216178 nebo 739276962

 
 
 
 
 
 

AKTUALITY

Obnovení činnosti střediska

přidáno: 29.05.2020

Od 1.6.2020