Vyjádření k (ne)koncepci ústavní výchovy v ČR

Zřízení středisek výchovné péče (SVP) po roce 1989 mělo být prvním krokem k transformaci ústavní péče v ČR. Smyslem středisek měla být prevence „sociálně patologických jevů“ dětí a mládeže.

Pobyt ve středisku tedy byl dobrovolný a děti byly pro pobyt motivovány. První krok transformace byl bohužel i posledním.

Místo, aby se střediska rozvíjela a nacházela své místo v systému naší výchovy, byla podřízena diagnostickým ústavům a tak místo reformy ústavní péče byla omezena činnost středisek (některá byla zrušena).

V současné situaci v diagnostickém ústavu žijí vedle sebe děti směřující do výchovných ústavů (dnes dětský domov se školou) a děti, které patří do dětského domova. Negativní dopad na výchovný proces dětí snad pochopí i laik.

Je nutno podotknout, že v pobytové (internátní) části SVP platí rodiče, nebo jejich zákonní zástupci stravné a jelikož je pobyt dobrovolný, je také dána možnost středisku při nedodržování pravidel dítěti (klientovi) pobyt přerušit.

Dalším problémovým krokem  je novelizace zákona „….o sociálně právní ochraně dětí“. Do internátní části střediska je možné umísťovat děti rozhodnutím soudu, aniž by byl pobyt a jeho pravidla s dítětem projednán v ambulantní části střediska. Na základě tohoto rozhodnutí vyvstává několik těžce řešitelných otázek.

  1. Jak reagovat, pokud je naplněna kapacita střediska? Dle vyhlášky je možné do skupiny umístit maximálně 8 dětí.
  2.  Pokud bude dítě  umístěno do internátní části SVP rozhodnutím soudu, kdo zaplatí stravné, pokud rodiče či zákonní zástupci odmítnou?
  3. Co s dítětem, které by odmítlo dodržovat pravidla střediska a za jiných okolností by byl přerušen pobyt.
  4. Zcela devastující dopad by toto umístění mělo na ostatní děti, které přichází dobrovolně a jsou dostatečně motivovány i návštěvami ambulantní části střediska.

Pokud by diagnostické ústavy byly přeměněny ve střediska výchovné péče, jak tomu napovídá snaha mnohých ředitelů diagnostických ústavů, potom by nedošlo ke změnám systémovým, ale jen by se změnil název zařízení a preventivní poslání středisek by pozbylo smyslu.

Vladislav Vaňák

ředitel SVP HELP ME

NAŠE AKCE

Den Země

přidáno: 05.05.2021

Den Země v SVP HELP ME