Setkání pracovníků Středisek výchovné péče

Dne 10.9.2015 se v Dobřichovicích uskutečnilo setkání pracovníků Středisek výchovné péče.

Setkali se tam pracovníci jak nově vzniklých středisek, tak i středisek s dlouholetou praxí. Zajímavá diskuse se nesla v duchu předávání vzájemných zkušeností a rozdílů mezi praxí a teorií. Na setkání byl přítomen i zástupce MŠMT, což bylo přínosné pro obě strany. Dalším tématem, které vzešlo z účastníků, bylo přání „vzkříšení“ Asociace pracovníků SVP. Pokud bude zájem o fungování Asociace, SVP Help me se rádo přidá.

NAŠE AKCE

První pomoc

přidáno: 18.02.2021

V době pandemie média řeší hlavně