Nový školní rok

V pondělí 5. 9. 2016 jsme přivítali nejen nové klienty, ale i nové zaměstnance. K našemu týmu se přidal nový pan učitel, paní vychovatelka i paní psycholožka. Věřím, že budou u našich klientů oblíbení a že do našeho týmu přinesou další nápady.

I v tomto školním roce se budou naši klienti účastnit aktivit, jako je protidrogová prevence, kterou pro nás zajišťují Podané ruce, budou navštěvovat statek v Hostěnicích, kde se mohou svézt na koních, dále navštěvovat různé kulturní i sportovní akce. Čeká je exkurze v DPMB a také připravujeme základy lezení na lezecké stěně.

Opět plánujeme setkávání různých odborníků v naší profesi. Během listopadu se uskuteční setkání pracovníků OSPOD a výchovných poradců na půdě našeho střediska. Také setkávání rodičů v rámci Klubu rodičů bude pokračovat.

NAŠE AKCE

První pomoc

přidáno: 18.02.2021

V době pandemie média řeší hlavně