Nabídka pracovního místa

Středisko výchovné péče HELP ME, z.s., se sídlem Bořetická 2, 629 00 Brno-Vinohrady příjme s nástupem 1.3.2016 do pracovního poměru úklidovou sílu.

Pracovnici na úklid ve SVP HELP ME s internátní částí s pracovním úvazkem 8 hodin denně.

Jedná se o zastupování za nemoc na cca 3 měsíce.

Bližší informace je možno sjednat na tel.č. 544 216 178, 602 547 563 e-mail: helpme@volny.cz

Mgr. Vladislav Vaňák v.r.
ředitel SVP HELP ME

NAŠE AKCE

Ukliďme Akátky

přidáno: 08.04.2024

Ukliďme Akátky