Edukativně-psychologická hra

V červnu jsme pro klienty uspořádali edukativně-psychologickou celodenní hru. Adaptovali jsme Labyrint světa a ráj srdce Prázdninové školy Lipnice tak, aby byl více edukativní a zážitky blíže našemu typu klientů. Hra spočívá v tom, že děti postupně prožívají cca v půlhodinových intervalech jednotlivé dekády celého života.

Od dětství do dospělosti. Samy si mohou volit, jak život budou žít – zda budou chodit do školy, vzdělávat se, pracovat, bavit se. Za každou aktivitu získávají nálepky, které si pak lepí na své karty života, aby na konci hry viděly, co se v jejich „tréninkovém“ životě dělo a jaké to mělo následky. Hra obsahuje i prvek náhody, kdy hráčům Osud s Anděli dávají náhodné situace – hezké (první pusa, vztah, výhra v loterii apod.) i smutné (zlomená noha, okradení apod.). Hráči se s nimi musí nějak vyrovnat. Po každé dekádě svůj život probíraly s psycholožkou zařízení – co jim přinesla jejich rozhodnutí, co zkusí v další části.

Cílem hry je, aby si klienti mohli v bezpečném prostředí vyzkoušet různá rozhodnutí – aby zjistili, že vzdělání je posune dál, že když nebudou platit nájem, nebudou mít kde bydlet, aby si zkrátka zažili následky v herní formě a snad tím předešli špatným rozhodnutím v realitě.

Vzdělání se hráčům vyplatilo, získali jednodušší a lépe placenou práci, mohli si pak dovolit lepší bydlení nebo si koupit dovolenou. Pro hráče, kteří nechtěli víc než základní vzdělání, zbyly někdy jen veřejně prospěšné práce. Kdo si neplatil nájem, stal se bezdomovcem.

Pokud někdo v průběhu života onemocněl (a nemoci byly jak náhodné, tak reakcí na jeho životní styl), musel navštívit lékaře.

AKTUALITY

Jídelní lístek

přidáno: 13.06.2024

Jídelní lístek