Pozvánka na setkání výchovných poradců a kurátorů pro mládež

Dne 17. 3. 2015 se ve SVP HELP ME koná setkání výchovných poradců a kurátorů pro mládež, na které jste srdečně zváni.

Začátek setkání je plánován na 10:00 hod. a předpokládané ukončení ve 12:00 hod.

Program: 

pí.Šárka Licehammerová, spol.Podané ruce:   Seznámení s hazardním chováním
v České republice v současnosti, specifika hazardního chování na internetu a možnosti práce s dětmi a rodiči v této oblasti   

            

Diskuse, informace o konkrétních klientech 
Svou účast prosím potvrďte na níže uvedených tel.číslech.                                                          
Na setkání s Vámi se těší

Mgr. Vladislav Vaňák

ředitel SVP HELP ME
BOŘETICKÁ 2,   629 00 BRNO –VINOHRADY
Tel.: 544234629, 602343309, Tel./fax: 544216178

NAŠE AKCE

Den Země

přidáno: 05.05.2021

Den Země v SVP HELP ME