Podané ruce o.p.s.

Na setkání kurátorů pro mládež a výchovných poradců v SVP HELP ME dne 1. 4. 2014 vystoupil Martin Boxan, ředitel Vzdělávacího centra I.E.S., Společnost Podané ruce o.p.s.

Ve svém příspěvku představil služby, které Společnost Podané ruce nabízí v Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském a Jihočeském kraji. Společnost pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží.

Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáhá hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost. Více informací, včetně kontaktů na jednotlivé služby naleznete na: www.podaneruce.cz

V druhé části příspěvku informoval o aktivitách Vzdělávacího centra I.E.S., které nabízí akreditované kurzy a výcviky pro odborníky v pomáhajících profesích, pedagogy, pracovníky státní správy a samosprávy. Více informací o vzdělávacím centru a aktualizovanou nabídku kurzů naleznete na:

www.ies.podaneruce.cz

NAŠE AKCE

Edukativně-psychologická hra

přidáno: 22.06.2018

V červnu jsme pro klienty uspořádali edukativně-psychologickou celodenní hru. Adaptovali jsme Labyrint světa a ráj srdce Prázdninové školy Lipnice tak, aby byl více edukativní a zážitky blíže našemu typu klientů. Hra…