Aktuální informace

Aktuální informace týkající se finančních limitů pro internátní klienty SVP HELP ME v souladu s novelizací vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování s účinností od 1.9.2021

Aktuální informace týkající se finančních limitů pro internátní klienty SVP HELP ME v souladu s novelizací vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování s účinností od 1.9.2021

 

SVP HELP ME stanovuje s účinností od 1.10.2021

 

V  souladu s uvedenou novelizací vyhlášky nově finanční limity na celodenní stravné pro klienta při internátním pobytu.

 

 

 

Celodenní stravné na klienta při internátním pobytu s platností od 1.10.2021

 

 

SNÍDANĚ

25,00 Kč

PŘESNÍDÁVKA

15,00 Kč

OBĚD

35,00 Kč

ODPOLENÍ SVAČINA

15,00 Kč

VEČEŘE

25,00 Kč

II. VEČEŘE

15,00 Kč

 

 

CELODENNÍ STRAVA CELKEM

130,00 Kč

 

 

Důvodem zvýšení celodenního normativu na stravování klientů při internátním pobytu je zvýšení cen všech vstupních surovin pro zajištění kvalitního stravování pro naše klienty v souladu s novelizací vyhlášky o školním stravování.

 

 

 

Nabídka odběru obědů pro veřejnost – občany

 

 

Rádi bychom touto formou oslovili taktéž občany v nejbližším okolí z Brna - Vinohrad

a blízkého okolí, kteří jsou  ochotni si oběd odebírat do jídlonosičů.

 

Odběr obědů nabízíme taktéž o sobotách a nedělích.

 

Cena oběda pro veřejnost je 50,00 Kč.

 

Nabízíme jídlo kvalitní, domácího charakteru.

 

 

Polévka, hlavní jídlo, dezert nebo salát minimálně 3x týdně.

 

Velmi oceníme, v případě Vašeho zájmu, Vaše názory a hodnocení kvality zakoupeného jídla.

 

Jídelní lístek je možno vyzvednout ve SVP HELP ME u vedoucí školní jídelny

paní Marie Vlčkové, případně nás kontaktujte na telefonním čísle 544216178.   

NAŠE AKCE

Den Země

přidáno: 05.05.2021

Den Země v SVP HELP ME