Setkání kurátorů a zástupců škol

Na konci května se v našem zařízení uskutečnilo setkání kurátorů a zástupců škol (většinou školních psychologů). Tématem byla komunikace ohledně společných klientů.

V rámci workshopu, který vedla naše psycholožka Šárka Oplatková a školní psycholog Ondřej Mikauš si pracovníci OSPODů a škol vyměnili společné zkušenosti, rozebrali, co by potřebovali jedni od druhých v rámci zkvalitnění péče o děti (nejen) s problémovým chováním a vyjasnili si vzájemné postoje a kompetence. Na setkání bylo okolo třiceti lidí. Na základě pozitivní zpětné vazby od účastníků jsme se rozhodli tento model opakovat i nadále. V dalších podobných workshopech několikrát do roka se zaměříme na konkrétní problémy, se kterými se u dětí setkáváme – záškoláctví, šikana, agresivita, spolupráce s rodiči apod.

AKTUALITY

Otevření střediska

přidáno: 18.01.2021

Od 18.1.2021