Sci-fi

Na podzim jsme opět věnovali týden projektovému učení. Tentokrát jsme si za téma vybrali vesmírné cesty a inspiraci vědecko-fantastickou literatutou.

V rámci předmětů děti vyráběly zprávu o zemi – o její přírodě, historii, sociálních vztazích. V rámci fyziky a matematiky se věnovaly sluneční soustavě a poznatkům o vesmíru. Během odpoledních aktivit vyrobily s vychovateli vesmírné lodě a kostýmy.

Hra vyvrcholila v sobotu, kdy obě posádky dorazily na cizí planetu, kde se musely domluvit s mimozemšťany, kteří jim zadávali různé úkoly – některé na skupinovou spolupráci, další týkající se například matematiky, nebo také třídění odpadu.

Večerní část patřila opět psychologickým tématům, životním hodnotám. A jako odměnu v neděli obě skupiny našly poklad a vzkaz od vesmířanů, který v pondělí doručily do „OSN“.


Projektovým edukativním hrám se věnujeme už dlouhodobě. Vždy na jaře a na podzim. Děti se tak učí hrou a v rámci skupiny kooperovat na úkolech.

AKTUALITY

Otevření střediska

přidáno: 18.01.2021

Od 18.1.2021