Návštěva radnice

Dne 8.3. 2017 jsme navštívili s oběma našimi skupinami radnici městské části Brno- střed.

Zde jsme se setkali s panem starostou Martinem Landou (za hnutí Žít Brno) a členem rady městské části pro věci sociální, zdravotní a národnostní menšiny, panem Mgr. Davidem Oplatkem (za Stranu zelených). Žáci měli možnost seznámení se s chodem celé radnice a funkcemi a pravomocemi pana starosty a celého zastupitelstva. Ve zbylém čase proběhla komentovaná prohlídka jednotlivých částí radnice, kterou vedl sám pan starosta, a poté byl otevřen prostor pro diskuzi, kde byla možnost klást různé dotazy spojené s fungováním rady městské části, s činností pana starosty a týkající se politiky všeobecně. Tato návštěva doplnila velmi vhodně tématicky znalosti žáků získané ve škole, kde se tato látka probírá při hodinách občanské výchovy a dějepisu.

AKTUALITY

Prázdniny

přidáno: 25.06.2019

Internátní část střediska výchovné péče Help Me není během prázdnin v provozu. Děti v internátní části střediska končí 27. června 2019. Jejich nástup po prázdninách je 3. září 2019.