Čučice - 1492 objevení Ameriky

Každoroční víkendový výlet do Čučic na faru jsme se letos rozhodli ozvláštnit. A vyslali jsme děti na cestu kolem (jak vědci nedávno objevili) kulatého světa - tak aby pro Izabelu Kastilskou a Ferdinanda Aragornského objevili nové země a poklady.

Celý týden se děti věnovali nejenom společným
úkolům, kde měly jako skupina dosáhnout úspěchu, ale také musely použít
vědomosti nabyté ve škole. Vždyť co by to bylo za plavčíka, kdyby nedokázal
vypočítat vztlak lodi, vědět, jaká je vzdálenost v uzlech, nebo neměl další
zeměpisné i dějepisné znalosti.


Na konci týdne pak obě lodi konečně objevily Nový svět. Tím ale jejich úkol
neskončil. V sobotu večer je nalezli místní indiáni. I s nimi musely děti
projít několika zkouškami - dokázat, že umí spolupracovat jako skupina, umět
se podržet, i když mají trochu strach, neboť tmu ozařovaly pouze svíčky a
louče. Když se jim podařilo překonat společné úkoly, čekala je cesta k
šamanovi a tajemné duši královny, která hlídá cestu k pokladu. Protože hru
pomáhali připravovat nejen vedoucí, ale i naši psychologové, byl konec
jejich noční cesty zaměřen spíše mysticky a i trochu sebezpytně.

A nakonec - sladká tečka, v neděli děti podle získané mapy nalezly poklad
plný čokolády, který si odvezli zpátky do Střediska. Tam jim nakonec v
pondělí královna s králem poděkovali a ocenili ty nejšikovnější tím, že je
pasovali za rytíře Španělského království.

Čučice - 1492 objevení Ameriky, týdenní plán

30. května pondělí

 • 16:20 - 17:00 Španělský dvůr
 • Šárka, Ondra, Lenka, Dáša, Helena, Mirek - všichni v kostýmech
 • bude zadána mise, vysvětlena mapa, systém bodování, hodnosti v rámci skupiny

31. května úterý až 2. června pátek

 • vždy dopoledne dostanou úkol související s některým z předmětů a zároveň budou spjaty s Amerikou, či samotnou plavbou
 • stejně tak odpoledne dostanou úkol
 • za samotné úkoly, dále pak za úklid na pokojích, v koupelnách, za dobré chování a také dobré skutky se jednotlivé skupiny budou posouvat lodí směrem k Americe. Jestliže provedou nějaký závažný přestupek proti řádu střediska, posunou se zpět.

3. června pátek

 • objevení Ameriky neboli příjezd do Čučic
 • seznámení se s prostředím a pravidly víkendu
 • hra na úvod objevení
 • opékání špekáčků

4. června sobota

 • dopoledne úklid na faře
 • odpoledne výlet do Oslavan
 • večer táborový oheň
 • 22:00 - 24:00 noční hra

5. června neděle

 • dopoledne úklid na faře
 • odpoledne objevení Aztéckého zlata a následně odjezd do střediska

6.června pondělí

 • vyhodnocení hry

AKTUALITY

Otevření střediska

přidáno: 18.01.2021

Od 18.1.2021